STIKKPRØVEKONTROLL

Norsk Hotellklassifisering baserer stjernefastsettingen på egenklassifisering og stikkprøvekontroll. De klassifiserte hotellene forplikter seg til å godkjenne et uanmeldt besøk for befaring og gjennomgang av kriteriene.

Avtalt stikkprøvekontroll

Allerede klassifiserte hoteller og hoteller som ikke er klassifisert kan avtale en stikkprøvekontroll. Stikkprøvekontrollen innebærer en befaring av hotellet og gjennomgang av klassifiseringskriteriene med hotellets ledelse. Hensikten med stikkprøvekontrollen er å få økt sikkerhet for at opplysningene i egenklassifiseringen er korrekte.

For hoteller som ikke er klassifisert gir stikkprøvekontrollen en uoffisiell stjernefastsetting. Dersom hotellet ønsker en bestemt stjerneklasse vil gjennomgangen gi råd om hva som skal til for å oppnå ønsket stjerneklasse.

Kostnadene ved en avtalt stikkprøvekontroll dekkes av hotellet. Kontakt oss for avtalt stikkprøvekontroll på e-post: post@klassifisering.no