OM OSS

Norsk Hotell Klassifisering ble etablert i 2007. Klassifiseringsutvalget består av Per Ole Spilde, Hans Egil Gjerde og Tore Blikom, som alle er partnere i Norsk Hotellklassifisering DA.

Per Ole Spilde er utdannet reiselivskandidat fra Distriktshøgskolen i Lillehammer og er siviløkonom fra NHH. Han har bl.a. arbeidet som bransjekonsulent for reiseliv i Industrifondet og som rådgiver i RBL/NHO Reiseliv. Hans Egil Gjerde har markedsføringsutdannelse og ledet bl.a. Eksportkandidatprogrammet for reiseliv i Norges Eksportråd. Tore Blikom er utdannet siviløkonom fra BI og har bl.a. arbeidet som fagsjef for reiseliv i Industrifondet. I 1995 etablerte han travelmart.no, første norske nettbaserte bookingsystem for hotellrestplasser. Alle har over 20 års erfaring med arbeid i og for norsk reiseliv.

Klassifiseringssystem er utviklert i et nært samarbeid med sentrale aktører i næringen, og vi vil rette en spesiell takk til Torbjørn Rustberggard, Edmund Utne og Arild Øien.

Henvendelser kan rettes til:

NORSK HOTELL KLASSIFISERING DA
Øvre Slottsgate 14
0157 OSLO
F.nr: 891 741 332
Tlf. 40 10 43 10
E-post: post@klassifisering.no