OM OSS

Norsk Hotellklassifisering(NHK) ble etablert i 2007 for å bidra til kvalitetssikring av norske hoteller med bakgrunn i tilsvarende arbeid i Danmark, Sverige og øvrige Europa. Ved utgangen av 2022 hadde 19 europeiske land innført en nasjonal klassifiseringsordning.

Klassifiseringssystemet er utviklert i et nært samarbeid med sentrale aktører i næringen, og vi vil rette en spesiell takk til Torbjørn Rustberggard, Edmund Utne og Arild Øien.

Henvendelser kan rettes til:

NORSK HOTELL KLASSIFISERING DA
F.nr: 891 741 332
Tlf. 40 10 43 10
E-post: post@klassifisering.no