NY BOOKINGPORTAL FOR KLASSIFISERTE HOTELLER

Over det siste året har NHK utviklet en bookingportal for de klassifiserte hotellene. Portalen har fått navnet hotelstars.no og foreligger i norsk og engelsk språkversjon.

De klassifiserte hotellene kan søkes på kart eller gjennom tekstsøk. I tillegg er det informasjon om hvordan en kan reise i Norge. Bookingene på portalene går direkte til hotellenes eget bookingsystem uten fordyrende mellomledd. Hotellene får dermed en bookingportal hvor bunnlinjen ikke spises opp av høye provisjoner til bookingselskap eller dyre kjedemedlemskap. Forutsetning er at hotellene er klassifisert av NHK og betaler en årlig lisensavgift.