MARKEDET KREVER HOTELLSTJERNER

Det handler om å innfri kravene til høy kvalitet. Vi må anstrenge oss daglig, sier Johannessen hos Fru Haugans. (Foto: Marit Almendingen)

Norsk Hotellklassifisering tilbyr en klassifisering som vurderer hotellets standard og omfang av serviceytelser. Klassifiseringen bygger på tilsvarende europeiske systemer og plasserer hotellene i kategorier fra 1 – 5 stjerner. Systemet er tilpasset norske forhold, og for å holde kostnadene nede baserer systemet seg på egenrapportering og stikkprøvekontroll.

Norsk Hotellklassifisering er uavhengig og frittstående, og har bygd opp egen kompetanse på klassifisering gjennom prøveklassifisering av en rekke hoteller i Norge og innhentet erfaring fra utlandet. Vi disponerer egne klassifisører. Vårt klassifiseringsutvalg består av personer med lang erfaring fra bransjen.

Stjerner er markedets språk
Alle større internasjonale bookingssystemer på Internett bruker stjerner som et sorteringskriterie. Også bransjen selv bruker stjerner når de bekriver sine hotelltilbud internt. Klassifisering basert på stjerner er godt innarbeidet i markedets språkbruk. Det er derfor viktig at Norge nå får et felles stjerneklassifiseringssystem for hoteller, som gjør at kunden kan vurdere hotellene ut fra felles kriterier.

Veiledning for hotellene
For å bli klassifisert, må dere fylle ut et  Egenskjema. Egenskjemaet finner du under menypunktet ONLINE KLASSIFISERING.