MØTEKRITERIER

KLASSIFISERINGSKRITERIER MØTER

Klassifiseringen bygger på egenrapportering og stikkprøvekontroll basert seg på følgende hovedkriterier:Arealer som kan gjøres om til møterom for minst 10 personer.Arealer som kan gjøres om til møterom for minst 20 personer samt minst 2 grupperom.Egne arealer for møter for minst 50 personer samt minst 3 egne grupperom.Egne arealer for møter for minst 100 personer samt et egnet antall grupperom med vanlige audiovisuelle hjelpemidler, egen møtevert og Internettadgang i plenum.Egne arealer med høy standard for møter for minst 100 personer samt egnet antall grupperom. Eget møtesekretariat, WLAN og «state of art» innen audiovisuelle hjepemidler.