NY BOOKINGPORTAL FOR KLASSIFISERTE HOTELLER

Over det siste året har NHK utviklet en bookingportal for de klassifiserte hotellene. Portalen har fått navnet hotelstars.no og foreligger i norsk og engelsk språkversjon....

VI STYRKER DE FRITTSTÅENDE HOTELLENE

Det finnes vel 500 frittstående hoteller i Norge. Mange ligger i distriktene og er utsatt for konkurranse fra de store hotellkjedene og går under radaren...

LEVERER HVA DE LOVER!

Hoteller som er stjernemerket av Norsk Hotellklassifisering leverer hva du forventer. For at du trygt skal kunne kjøpe en konferanse eller en overnatting er hotellene...

MARKEDET KREVER HOTELLSTJERNER

Det handler om å innfri kravene til høy kvalitet. Vi må anstrenge oss daglig, sier Johannessen hos Fru Haugans. (Foto: Marit Almendingen) Norsk Hotellklassifisering tilbyr...